Domů
Anonymní uživatel

Dotace města Plzně

Žadatel Podáno IČO Název akce Požadováno Schváleno Vyplaceno Akce
"Divadlo Dialog Plzeň" 2020 66363675 KULT - Č/2 - "Divadlo Dialog Plzeň" 2 000 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč  Detail
"Divadlo Dialog Plzeň" 2023 66363675 KULT - Č/2 - "Divadlo Dialog Plzeň" 2 000 000 Kč 1 150 000 Kč 0 Kč  Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2020 22846956 Celoroční zajištění dobrovolnické služby a provozu DoRA Centra 20 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč  Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2021 22846956 Náklady spojené s pořádáním a realizací akce Křesadlo 2021 45 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč  Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2021 22846956 Provozní a mzdové náklady organizace pro zajištění podpory a koordinace dobrovolníků a provoz DoRA Centra 100 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč  Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2020 22846956 Realizace akce Křesadlo 2020 45 000 Kč 20 000 Kč 4 000 Kč  Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2020 22846956 Provozní a mzdové náklady organizace - rok 2020 150 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč  Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2020 22846956 Činnost mezigeneračního komunitního centra v oblasti výtvarné, pěvecké, taneční, pohybové, pořádání jednorázových akcí, workshopů (provozní náklady spojené s pronájmem prostor, vedení účetnictví, vybavení a pomůcky) 50 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč  Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2020 22846956 materiálové, provozní a mzdové náklady k zajištění chodu organizace 100 000 Kč 0 Kč 0 Kč  Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2020 22846956 akce Křesadlo 2020 55 000 Kč 20 000 Kč 3 945 Kč  Detail
( Položky: 1 - 10 z 5134 )